Singer
Musician
Performer


A bit about me...


Welcome to my website! A place where I can keep you informed about all my latest news and appearances.

If you’ve stumbled across this accidentally, hi! I’m Mabli, I’m 19 and I sing… a lot! I also act and dance… a bit! I’ve been lucky enough to have some amazing opportunities in the last year, which you can read about on my blog below, should you have five minutes to scroll through.

I’m currently working on building my path to the West End via a Musical Theatre course which I am currently undertaking at Mountview Academy of Theatre Arts for the next three years. I’m always ready for the next opportunity and experience and I hope to see you in an audience soon; whether it’s a formal concert, a production of a show or with the incredible boys who are in my band. Oh and by the way, I’m currently working on my first album which will be released soon - I’ll be sure to let you know. In the meantime, you might want to follow me on Twitter, Instagram, like my Facebook page or drop me an email (links below) for any updates.

Thanks for dropping by - see you soon!

Mabli Tudur

Ychydig amdana i...


Croeso i fy ngwefan! Rhywle i chi weld fy newyddion diweddaraf ac ymddangosiadau.

Os ydych yn newydd yma, helo! Fi yw Mabli, dwi’n 19 ac yn canu… lot! Dwi hefyd yn actio ac yn dawnsio… ychydig! Dwi wedi bod yn hynod o lwcus i allu cael nifer o gyfleoedd bythgofiadwy o fewn y flwyddyn ddiwethaf - gallwch ddarllen yr holl wybodaeth amdanyn nhw yn fy mlog, os oes gennych bum munud i’w sbario.

Ar hyn o bryd dwi’n adeiladu llwybr tuag at y West End trwy fynychu cwrs Sioe Gerdd yn Mountview Academy of Theatre Arts am y tair mlynedd nesaf. Dwi o hyd yn barod ar gyfer y cyfle a’r profiad nesaf ac yn gobeithio eich gweld mewn cynulleidfa cyn bo hir; boed yn gyngerdd ffurfiol, cynhyrchiad o sioe neu’n gig efo’r bois hynod dalentog sydd yn rhan o’r band. O a gyda llaw, dwi ar hyn o bryd yn gweithio ar fy albwm cyntaf a fydd yn cael ei rhyddhau cyn bo hir - cewch wybod mwy amdano yn y man. Yn y cyfamser, efallai hoffech chi fy nilyn ar Trydar, Instagram, ‘hoffi’ fy nhudalen Facebook neu ddanfon e-bost i mi (dolenni isod) ar gyfer y diweddaraf.

Diolch am alw heibio - wela’i chi cyn hir!

Mabli Tudur

My Music

Blog


Let's Catch Up

"Well, where to even begin? Welcome back peeps! Can you believe it’s nearly been a full year since I uploaded last? Apologies for that, but life has been pretty hectic!"

This is what a feminist looks like

"The arrival of the Oompa Loompa-looking loon we all refer to as Trump has really made me think – is this world really an equal place?”

Hello 2017!

“Can you believe that it’s finally 2017?
Hopefully, a year that will be less brutal when it comes to celebrity deaths and politics (yeah that’s right Trump - I’m talking to you!)”

Determination

“Failure keeps you humble, success keeps you glowing, but only faith and determination keeps you going.”

Book me!


Get in touch!


Please get in touch if you'd like any information about my upcoming performances.

Cysylltwch a fi os hoffech unrhyw wybodaeth am fy mherfformiadau.